UVC Dezenfeksiyon Lamba ve Sistemleri Ultraviyole antiseptik ışınlama, nükleik asitleri yok ederek ve DNA’larını bozarak mikroorganizmaları öldürerek hayati hücresel fonksiyonları yerine getirememelerini sağlayarak kısa dalga boylu ultraviyole (UV-C) ışığı kullanan bir dezenfeksiyon yöntemidir. UVGI, gıda, hava ve gibi uygulamalar çeşitli kullanılan su arıtma .

UV-C ışığı, atmosferin ozon tabakası onu engellediğinden Dünya yüzeyinde zayıftır. UVGI cihazları, dolaşan hava veya su sistemlerinde bakteri , virüs , küf ve diğer patojenler gibi mikroorganizmalara karşı uygun olmayan ortamlar haline getirmek için yeterince güçlü UV-C ışığı üretebilir . UVGI, havayı ve suyu dezenfekte etmek için bir filtrasyon sistemi ile birleştirilebilir.

UVGI’nin dezenfeksiyona uygulanması 20. yüzyılın ortalarından beri kabul gören bir uygulamadır. Öncelikle tıbbi sanitasyon ve steril çalışma tesislerinde kullanılmıştır. Artan tesisler kapalı olduğundan ve UV’ye daha yüksek bir maruziyet sağlamak için sirküle edilebildiğinden içme ve atık suyu sterilize etmek için kullanılmıştır. UVGI son yıllarda hava temizleyicilerinde yenilenmiş uygulama buldu . UVC Dezenfeksiyon Lamba ve Sistemleri